komunikaty   podstawy prawne   opłaty eksploatacyjne   oferta lokalowa   galeria   remonty   rada nadzorcza  
regulaminy   zarząd spółdzielni   przetargi i zamówienia   ważne telefony   sprawy techniczne   historia   kontakt  
Czyń dobro ...

czyń dobro, to nic nie kosztuje   czyń dobro, to nic nie kosztuje   uniqa   czyń dobro, to nic nie kosztuje   czyń dobro, to nic nie kosztuje
Pogoda w naszym regionie
jesteś 407 209 naszym gościem
Piekary Śl. 28.11.2017r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego
przedmiotem jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego, 
stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament”
położonego w Chorzowie przy ulicy Maciejkowickiej 2/13 
który odbędzie się w dniu 21 grudnia  2017 roku o godzinie  12,00
w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy  Ogrodowej 17K. 
Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi : 39,73 m²
Stawka wywoławcza wynosi : 5,12 zł.
Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się
z działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament”
w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa  17K  tel. 767-66-16   wew. 35

Warunki przetargu:

1. Wadium w wysokości 100,00 zł płatne  na konto bankowe:
PKO BP Piekary Śląskie
27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
2.  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej                   
     dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
3. Wadium złożone przez uczestnika , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.
4. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.
5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy jak 3 lat
6. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


 
Piekary Śl. 28.11.2017r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Diament” ogłasza  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem
jest wysokość  stawki czynszu najmu za 1 m² lokalu mieszkalnego ,  stanowiącego
własność Spółdzielni Mieszkaniowej “ Diament”
położonego w Chorzowie przy ulicy Dąbrowskiego 30/9,  który odbędzie się 
dnia  21 grudnia 2017 roku o godzinie  11,00
w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy  Ogrodowej 17K. 
Powierzchnia lokalu mieszkalnego  wynosi : 91,34 m²
Stawka wywoławcza wynosi : 5,06 zł.
Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się
z  działem członkowsko – lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament”
w Piekarach Śl. ul. Ogrodowa  17K      tel. 767-66-16   wew. 35

Warunki przetargu:

1. Wadium w wysokości 100,00 zł płatne  na konto bankowe spółdzielni :
PKO BP Piekary Śląskie
27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
2.  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej                   
     dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
3. Wadium złożone przez uczestnika , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet kaucji mieszkaniowej.
4. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.
5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dokumenty o zatrudnieniu na okres nie krótszy jak 3 lat
6. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wyjściowej.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


 
Piekary Śl. dn. 28. 11.
PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego
w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej  2b /10,  który odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017
roku  o godzinie 10,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich
przy ulicy Ogrodowej 17K.
Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny wybudowany jest
ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Powierzchnia użytkowa wynosi  49,83 m² a mieszkanie składa się
z dwóch pokoi, kuchni z aneksem jadalnym, łazienki  z  wc i przedpokoju.
Cena wywoławcza wkładu na mieszkanie wynosi  29 562,00 zł.
Przyszły nabywca oprócz w/w kwoty winien zapłacić 270,60 zł – za wykonanie
operatu szacunkowego.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 20 grudnia 2017r. do godziny 10.00
Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się ze
Spółdzielnią Mieszkaniową „Diament” w Piekarach Śl. przy ulicy Ogrodowej 17 K
tel. 767-66-16 wew 35 do dnia 19 grudnia 2017r.do godziny 12.00

Warunki przetargu:
1. Wadium w wysokości 1.000 zł płatne  na konto bankowe spółdzielni :
PKO BP Piekary Śląskie
27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
2.  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej                   
     dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
3. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na   poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4. Wylicytowaną kwotę stanowiącą cenę nabycia lokalu należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przetargu. W razie niewpłacenia w/w kwoty w wyznaczonym terminie nabywca traci prawo do zawarcia umowy oraz wpłacone wadium.
5. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł stawki wyjściowej.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
    

 
Piekary Śl. dn. 28. 11.
PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego
w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej  2b /10,  który odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017
roku  o godzinie 10,00 w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich
przy ulicy Ogrodowej 17K.
Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny wybudowany jest
ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Powierzchnia użytkowa wynosi  49,83 m² a mieszkanie składa się
z dwóch pokoi, kuchni z aneksem jadalnym, łazienki  z  wc i przedpokoju.
Cena wywoławcza wkładu na mieszkanie wynosi  29 562,00 zł.
Przyszły nabywca oprócz w/w kwoty winien zapłacić 270,60 zł – za wykonanie
operatu szacunkowego.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 20 grudnia 2017r. do godziny 10.00
Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się ze
Spółdzielnią Mieszkaniową „Diament” w Piekarach Śl. przy ulicy Ogrodowej 17 K
tel. 767-66-16 wew 35 do dnia 19 grudnia 2017r.do godziny 12.00

Warunki przetargu:
1. Wadium w wysokości 1.000 zł płatne  na konto bankowe spółdzielni :
PKO BP Piekary Śląskie
27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
2.  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej                   
     dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
3. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na   poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4. Wylicytowaną kwotę stanowiącą cenę nabycia lokalu należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przetargu. W razie niewpłacenia w/w kwoty w wyznaczonym terminie nabywca traci prawo do zawarcia umowy oraz wpłacone wadium.
5. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł stawki wyjściowej.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
    

 
Piekary Śl. dn. 28.11.
PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Piekarach Śląskich
przy ulicy Kalwaryjskiej  2a/5,  który odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017  roku  o godzinie 8,00
w siedzibie Spółdzielni w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K.
Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny wybudowany jest
ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Powierzchnia użytkowa wynosi  63,22 m² a mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki ,
 wc i przedpokoju
Cena wywoławcza wkładu na mieszkanie wynosi  59 520,00 zł.
Przyszły nabywca oprócz w/w kwoty winien zapłacić 276,75 zł – za wykonanie
operatu szacunkowego.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 20 grudnia 2017r. do godziny 10.00
Celem dokonania oględzin przedmiotowego lokalu należy skontaktować się ze
Spółdzielnią Mieszkaniową „Diament” w Piekarach Śl. przy ulicy Ogrodowej 17 K
tel. 767-66-16 wew 35 do dnia 19 grudnia 2017r.do godziny 12.00

Warunki przetargu:
1. Wadium w wysokości 1.000 zł płatne  na konto bankowe spółdzielni :
PKO BP Piekary Śląskie
27 1020 2368 0000 2802 0022 3461 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
2.  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej                   
     dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
3. Wadium złożone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na   poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4. Wylicytowaną kwotę stanowiącą cenę nabycia lokalu należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przetargu. W razie niewpłacenia w/w kwoty w wyznaczonym terminie nabywca traci prawo do zawarcia umowy oraz wpłacone wadium.
5. W trakcie przetargu uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne przystąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł stawki wyjściowej.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
    

 
INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PRZETARGÓW
NA  LOKALE WYBUDOWANE
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO
PRZY ULICY KALWARYJSKIEJ

Wyciąg z „Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa społecznego”.

1. Spółdzielnia może ustanowić tytuł do lokalu mieszkalnego wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2) dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy , nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( 4 499,97 zł. za X/2017r.) , bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy, więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
2. Spółdzielnia może ustanowić tytuł do lokalu mieszkalnego w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółdzielni, w których znajduje się lokal, o którego udostępnienie się ubiega. 
05 maja 2017
O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie “zapytania o cenę” na następujące roboty:
Wykonanie ogrodzenia 16 mb (ogrodzenie panelowe, zielone, 1,5 m wys.)
 – Piekary Śl. ul. Kalwaryjska 2
Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (...)  można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni – w godzinach jej pracy.
Termin składania ofert: 19.05.2017 do godz. 10,00.
Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl


05 maja 2017
O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania w formie “zapytania o cenę” na następujące roboty:
Malowanie elewacji – Katowice ul. Modelarska 28 a-e
Szczegółowych informacji, jak również komplet dokumentów wymaganych Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe (...)  można otrzymać w dziale eksploatacji Spółdzielni – w godzinach jej pracy.
Termin składania ofert: 19.05.2017 do godz. 10,00.
Regulamin dostępny jest do wglądu w dziale eksploatacji Spółdzielni i na stronie internetowej www.smdiament.pl 
Projekt i wykonanie: Stona Internetowa dla Ciebie   Copyright © 2000 -2017 - SM DIAMENT   Wszelkie prawa zastrzeżone.