Strefa mieszkańca - dostępna po zalogowaniu
Adres korespondencyjny
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Diament"
41-940 Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17k
e-mail: spoldzielnia@smdiament.pl
Kontakt telefoniczny
Sekretariat
Fax: 
 (32) 767-66-16
 (32) 767-66-16
 czynny w godzinach pracy
Godziny pracy
Poniedziałek: 
Wtorek - Czwartek: 
Piątek: 
 700 - 1700
 700 - 1500
 700 - 1300
Kasa czynna
Poniedziałek: 
Wtorek - Czwartek: 
Piątek: 
 700 - 1700
 700 - 1500
 700 - 1300
Telefony alarmowe
numer alarmowy 112

Policja
Straż pożarna
Pogotowie ratunkowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie gazowe
 997
 998
 999
 991
 992,
 (32) 288-60-40
SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Wolski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Stanisław Grunda

Sekretarz Rady Nadzorczej

Janusz Krędowski

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Marcza

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Idzik

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Łój


HARMONOGRAM DYŻURÓW
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI
W okresie I półrocza 2018r