Strefa mieszkańca - dostępna po zalogowaniu
Adres korespondencyjny
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Diament"
41-940 Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17k
e-mail: spoldzielnia@smdiament.pl
Kontakt telefoniczny
Sekretariat
Fax: 
 (32) 767-66-16
 (32) 767-66-16
 czynny w godzinach pracy
Godziny pracy
Poniedziałek: 
Wtorek - Czwartek: 
Piątek: 
 700 - 1700
 700 - 1500
 700 - 1300
Kasa czynna
Poniedziałek: 
Wtorek - Czwartek: 
Piątek: 
 700 - 1700
 700 - 1500
 700 - 1300
Telefony alarmowe
numer alarmowy 112

Policja
Straż pożarna
Pogotowie ratunkowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie gazowe
 997
 998
 999
 991
 992,
 (32) 288-60-40

Historia


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Diament" w Piekarach Śląskich
STATUS PRAWNY
Spółdzielnia Mieszkaniowa "DIAMENT" w Piekarach Śląskich (KRS nr 0000093751) działa w oparciu o Prawo Spółdzielcze oraz Statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Spółdzielnia składa się z członków będących osobami fizycznymi i prawnymi.
HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI
Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT została zarejestrowana pod pierwotną nazwą jako Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK "Julian" i "Andaluzja" w Piekarach Śląskich 20 listopada 1989 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach.
Członkami założycielami byli pracownicy kopalń "Julian" i "Andaluzja" w Piekarach Śl. Obecna nazwa Spółdzielni została nadana mocą Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 1992 roku. Spółdzielnia dysponuje terenami na podstawie dwóch formuł prawnych: własności terenu i użytkowania wieczystego. Prawa te potwierdzają odpowiednie zapisy w księgach wieczystych Sądów Rejonowych. Posiada własne nieruchomości na terenie Piekar Śl., Chorzowa oraz Katowic. Zgodnie z postanowieniami statutu, działalnością Spółdzielni kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd, który został powołany mocą uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z procedurą przyjętą w Statucie, którego nowelizacja została zarejestrowana w dniu 29.04.04 r.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie, może także współdziałać na podstawie umów z właściwymi gminami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Przedmiotem działania spółdzielni jest: * Budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich lub własnościowych praw oraz ustanowienia odrębnej własności do lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych * Budowanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów * Budowanie budynków w celu sprzedaży lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu * Kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek * Zarzšdzanie na zlecenie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi * Obsługa nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących mienie Spółdzielni * Prowadzenie działalności spółdzielczej, kulturalnej i oświatowej * Realizacja przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego * Zagospodarowanie, wynajem i pozostała obsługa nieruchomości
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Spółdzielnia zdecydowała się rozpocząć działalność inwestycyjną w latach dziewięćdziesiątych, pomimo niekorzystnych trendów w budownictwie spółdzielczym. W ostatnich latach przeprowadziła następujące inwestycje: * Lata 1990-95 - 54 mieszkania Bytomska, Ogrodowa - Piekary Śl. * W roku 1998 - 48 mieszkań w Piekarach i Chorzowie * W roku 1999 przekazuje do zasiedlenia 44 mieszkania na ul. Ogrodowej oraz Kalwaryjskiej w Piekarach Śl. * W 2000 roku oddano 20 mieszkań w ramach kontynuacji kompleksu Ogrodowa w Piekarach Śl. * W 2001 roku przyjęto do użytkowania wybudowany kompleksowy podziemny garaż wielostanowiskowy na 65 miejsc postojowych oraz budynek mieszkalny na osiedlu Ogrodowa w Piekarach Śl. 12 mieszkań plus baza biurowo-administracyjna w parterze budynku
Posiadamy i zarządzamy nieruchomościami na terenie kilku miast tj. 1. Piekary Śl. - ul. Kalwaryjska 2, Ogrodowa 27-33 oraz Ogrodowa 17 B-K 2. Chorzów - Centrum, Chorzów Batory i Chorzów Stary 3. Katowice - Józefowiec, Załęże
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY