komunikaty   podstawy prawne   opłaty eksploatacyjne   oferta lokalowa   galeria   remonty   rada nadzorcza  
regulaminy   zarząd spółdzielni   przetargi i zamówienia   ważne telefony   sprawy techniczne   historia   kontakt  
Czyń dobro ...

czyń dobro, to nic nie kosztuje   czyń dobro, to nic nie kosztuje   uniqa   czyń dobro, to nic nie kosztuje   czyń dobro, to nic nie kosztuje
Pogoda w naszym regionie
jesteś 407 203 naszym gościem

STATUS PRAWNY

   Spółdzielnia Mieszkaniowa "DIAMENT" w Piekarach Śląskich (KRS nr 0000093751) działa w oparciu
o Prawo Spółdzielcze oraz Statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
Spółdzielnia składa się z członków będących osobami fizycznymi i prawnymi.

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI

   Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT została zarejestrowana pod pierwotną nazwą jako
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK "Julian" i "Andaluzja"
w Piekarach Śląskich 20 listopada 1989 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach.

Członkami założycielami byli pracownicy kopalń "Julian" i "Andaluzja" w Piekarach Śl.
Obecna nazwa Spółdzielni została nadana mocą Uchwały Walnego Zgromadzenia
z dnia 17 czerwca 1992 roku.
Spółdzielnia dysponuje terenami na podstawie dwóch formuł prawnych:
własności terenu i użytkowania wieczystego.
Prawa te potwierdzają odpowiednie zapisy w księgach wieczystych Sądów Rejonowych.
Posiada własne nieruchomości na terenie Piekar Śl., Chorzowa oraz Katowic.
Zgodnie z postanowieniami statutu, działalnością Spółdzielni kieruje oraz reprezentuje ją
na zewnątrz Zarząd, który został powołany mocą uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z procedurą
przyjętą w Statucie, którego nowelizacja została zarejestrowana w dniu 29.04.04 r.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

   Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie, może także współdziałać na podstawie umów
z właściwymi gminami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
Przedmiotem działania spółdzielni jest:
 * Budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków
spółdzielczych lokatorskich lub własnościowych praw oraz ustanowienia odrębnej własności
do lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu a także do miejsc postojowych w garażach
wielostanowiskowych
 * Budowanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów
 * Budowanie budynków w celu sprzedaży lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu
 * Kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek
 * Zarzšdzanie na zlecenie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
 * Obsługa nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących mienie Spółdzielni
 * Prowadzenie działalności spółdzielczej, kulturalnej i oświatowej
 * Realizacja przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
 * Zagospodarowanie, wynajem i pozostała obsługa nieruchomości

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Spółdzielnia zdecydowała się rozpocząć działalność inwestycyjną
w latach dziewięćdziesiątych, pomimo niekorzystnych trendów w budownictwie spółdzielczym.
W ostatnich latach przeprowadziła następujące inwestycje:
 * Lata 1990-95 - 54 mieszkania Bytomska, Ogrodowa - Piekary Śl.
 * W roku 1998 - 48 mieszkań w Piekarach i Chorzowie
 * W roku 1999 przekazuje do zasiedlenia 44 mieszkania na ul. Ogrodowej oraz Kalwaryjskiej w Piekarach Śl.
 * W 2000 roku oddano 20 mieszkań w ramach kontynuacji kompleksu Ogrodowa w Piekarach Śl.
 * W 2001 roku przyjęto do użytkowania wybudowany kompleksowy podziemny garaż wielostanowiskowy
na 65 miejsc postojowych oraz budynek mieszkalny na osiedlu Ogrodowa w Piekarach Śl.
12 mieszkań plus baza biurowo-administracyjna w parterze budynku

Posiadamy i zarządzamy nieruchomościami na terenie kilku miast tj.
1. Piekary Śl. - ul. Kalwaryjska 2, Ogrodowa 27-33 oraz Ogrodowa 17 B-K
2. Chorzów - Centrum, Chorzów Batory i Chorzów Stary
3. Katowice - Józefowiec, Załęże

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Projekt i wykonanie: Stona Internetowa dla Ciebie   Copyright © 2000 -2017 - SM DIAMENT   Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid HTML 4.01!